VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Vylézání z klece na povel a vracení se zpět

Krotcí papoušci
Pomocí vodící hůlky naučte papouška vylézat z klece a vracet se dovnitř a sedat na bidle nad klecí. Použijte povely jako „běž domů“, „pojď ven“, „nahoru“. Jakmile spolehlivě nabízí žádané chování na povel, odložte tyčku a klikr.

Teritoriální papoušci
Pokud si papoušek hlídá prostor kolem klece, ale všude jinde je to miláček, zatím toto cvičení přeskočte. (Přečtěte si kapitolu o agresivních papoušcích.) Můžete se k tomu vrátit později, až problém s agresivitou vyřešíte.

Papoušci, kteří nechtějí vylézt z klece
Když máte pocit, že je na čase, aby váš papoušek opustil klec, můžete ho naučit tomuto cviku. Postupujte opatrně, cvičte tak často, jak potřebujete. Postup jak pomocí vodící hůlky vyvést papouška ven a zase dovnitř, musí být rozplánován detailněji než v postupu pro krotké papoušky. Začněte s papouškem sedícím v kleci, dvířka klece jsou otevřená. Lákejte papouška pomocí vodící hůlky blíž ke dvířkům a zase dál, papoušek sedí nejprve na bidle, potom na stěně klece. Důvod k této oklice je ten, že ho nechcete vystrašit nebo na něj tlačit. Lákejte ho v kleci za tyčkou sem a tam. Zaměřte jeho pozornost na tyčku místo na dvířka od klece tím, že ho budete hodně odměňovat a chválit. Ve chvíli, kdy se cítí uvolněně v blízkosti dvířek, podržte tyčku tak, aby, když se jí chce dotknout, malinko povystrčil hlavu z klece, a potom ji zase dejte do klece. Postupně ho nechte natahovat se dál a dál, až bude nakonec venku. Velká odměna! Jakmile se vám zdá, že je na to papoušek připraven, lákejte ho za tyčkou nahoru po kleci a zase zpět dolů a dovnitř. Za chvíli ho budete moci dovést až nahoru na klec, kde ho můžete naučit další cviky, jako nastupovat na klacek, potom na ruku (apod., záleží jestli není agresivní nebo plachý). Potom přidejte k vylézání z klece a vracení se zpět povel.


Užitečné dovednosti