VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Cviky bez předmětů

K výcviku cviků, při kterých nepotřebujete žádnou pomůcku, přistupte až po té, co bude papoušek umět alespoň 2 triky s předměty. Předejdete tak žebravému chování.

Protože nebudete používat žádné pomůcky, je třeba k cvikům bez předmětů přidat povel. Kromě slovního povelu je dobré přidat jestě posunek, můžete pak papouška požádat o provedení cviku nenápadným gestem.

Kdy přidat povel?
Tehdy, kdy už vám papoušek žádané chování nabízí opakovaně a často a vy dokážete odhadnout, že právě teď ho udělá. Má to tu výhodu, že označujete povelem již hotové chování, nikoli polotovar, který je ještě třeba dopracovat a vylepšit.

Nejdřív vyslovte povel během požadovaného chování. Několikrát (20x) opakujte.
Pak právě na začátku provádění cviku a zase několikrát opakujte.
Nakonec vydejte povel před provedením cviku a zase několikrát opakujte (pokud papoušek stále neví, co po něm chcete, vraťte se ješte k předchozí fázi). Samozřejmě stále klikáte a odměňujete.
Jakmile papoušek umí cvik předvést na povel (8 úspěšných pokusů z 10ti), můžete klikr odložit, stále vak chvalte a odměňujte, ovšem pouze tehdy, když cvik následuje po povelu (ne, když ho papoušek předvádí sám od sebe).

Naučte papouška: