VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Přinášení předmětů

Přenášení je součást mnoha dalších triků.

Vyberte předmět, který je lehký a lákavý a bude se papouškovi dobře nosit. Zpravidla mají úspěch různé plastové kroužky. Pokud váš papoušek nechce nosit nic, zkuste papírovou kouli, té skoro žádný neodolá.
Vyhněte se předmětům, které se kutálí, papouška by mohlo bavit házet je. Pak naopak bude cvičit v přinášení on vás.
Když papoušek předmět raději žvýká než by vám ho dal, vyberte něco méně okusovacího. Vyzkoušejte různé věci, nakonec něco vhodného určitě objevíte.

Chcete, aby vám papoušek předmět položil do ruky, neklikejte mu tedy, když ho hodí nebo upustí. Můžete také zkusit krátký provázek s navlečenými korálky nebo kousek řetízku; předmět, který vleče, se mu bude špatně házet.

Přinášení se sestává z mnoha malých dílčích kroků – papoušek musí k předmětu dojít, uchopit ho do zobáku, zvednout ho, pak s ním jít a stále ho držet a nakonec položit vám do ruky. Je to zřetězené chování. Každý krůček se papoušek musí naučit – každý správně provedený odměníme. Je šikovné takové složitější chování učit vlastně pozpátku: začínáme posledním krokem (položení předmětu do ruky), pak papouška učíme předposlední atd. (podobně jako u lezení na žebřík, kdy jsme nejprve postavili papouška na předposlední příčku shora, a pak jsme ho postupně dávali níž a níž). Učení zpětným zřetězením má tu výhodu, že zvíře postupuje od neznámého ke známému a vždy tedy končí úspěchem.

Podržte předmět v ruce poblíž papouškova zobáku. Klikněte a odměňte, pokud ho uchopí (předmět přitom držte). Podejte mu ho znovu, tentokrát ruku malinko odtáhněte, jakmile vám ho položí do ruky – klikněte, odměňte a hodně pochvalte. Opakujte několikrát (8 úspěšných pokusů z 10ti), až vám bude předmět do ruky vracet správně.
Pak zvyšte své požadavky: dejte ruku trochu dál, aby se musel natáhnout, když vám chce předmět vrátit. Zase, jakmile to umí, oddalte ruku tak, aby s předmětem musel udělat nejprve krok, pak dva,... až k vám nakonec předmět přinese 6 kroků a položí vám ho do ruky.
Nyní položte předmět na stůl poblíž papouška, nastavte dlaň a čekejte. Pokud ho zvedne a podá vám ho – klikněte, odměňte a HODNĚ pochvalte. Zase, jakmile toto zvládá (80% úspěšnost), začněte s prodlužováním vzdálenosti až na 6 kroků.
Pak začněte střídat různé předměty, cvičte na různých místech. Můžete přidat povel.
Odložte klikr, stále odměňujte.


Cviky s předměty