VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Vrtění hlavou (ne)

Chování zachytíte, když pták zatřepe hlavou, jestliže si chce setřást vodu nebo zbytky jídla za zobáku. Nebo mu jemně foukněte do obličeje.
Opět chování upevněte, přidejte povel.
Jako neverbální povel můžete zvolit kývavý vodorovný pohyb ukazováčku nebo ruky. Zpočátku může být pohyb nápadný, postupně ho zmenšujte.


Cviky bez předmětů