VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Nadávající papoušek

Máte papouška co ošklivě mluví? Pokud si osvojil nějaký nevhodný slovník, první krok, jak tato slova eliminovat, je požadavek, aby nikdo z rodiny ani návštěvníků nedělal absolutně nic, co by je posilovalo – žádné chichotání, pohoršení nebo jakákoli jiná reakce. Jiná strategie je najít slova, která se s těmi nevhodnými rýmují nebo podobně znějí, a ta papouška naučit místo nich.
Když říká slova, která se vám líbí, odpovídejte mu, smějte se, chvalte ho a překypujte nadšením a občas mu dejte malý pamlsek. Když vydává zvuky, které rádi nemáte, prostě je ignorujte; dokonce ani letmo nepohlédněte jeho směrem.


Užitečné dovednosti