VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Mluvení, zpívání, hvízdání

Někteří papoušci se naučí mluvit napodobováním, někteří jsou schopni spojovat slova s činnostmi. Někteří ale neutrousí ani slůvko, i když patří k "mluvícím" papouškům. Ale i papoušci, kteří nemluví, mají svůj způsob komunikace, který můžete vypozorovat.
Ať už papoušek mluví anebo ne, mluvte na něj, často význam slova pochopí. Pokud pojmenováváte předměty, části papouškova těla, činnosti, pomůže vám to s papouškem lépe manipulovat. Jestliže papouškovi řeknete "ahoj" pokaždé, když vstoupíte do místnosti a "sbohem", když odcházíte, naučí se tato slova používat v kontextu. Dobře se také učí výrazy spojené s krmením.
Používejte hodně mimiku a dramatický tón hlasu, to mají papoušci rádi, hned je zaujmete.
Pokud budete podporovat zvuky, které jsou vám příjemné, papoušek je bude používat častěji než svůj přirozený křik.
Jestliže je váš papoušek "záchodový řečník" a mluví pouze, když je v místnosti sám, klikněte mu hned, jakmile ho zaslechnete a rychle přiběhněte s odměnou.


Cviky bez předmětů