VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Mávání nohou

Naučte papouška mávat levou nohou. (Pokud ho budete později chtít naučit potřásat si rukama-nohou, budete mít k dispozici pravou nohu.)

Zachyťte toto chování, kdykoli papoušek zvedne nohu.

Potom přidejte zavrtění / zamávání prsty. Přibližte k papouškovi prst skoro na dosah, papoušek ho bude chtít uchopit a při tom „mávne“ prsty. Postupně váš prst ze cviku odstraňte. Jako vždy přidejte povel, odložte klikr, stále odměňujte.


Cviky bez předmětů