VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Stříhání drápků

Pokud papoušek potřebuje zkrátit drápky (brání mu v přirozeném sezení nebo pohybu), dejte mu nejprve možnost, aby si je upravil sám – poskytněte mu bidla s hrubší kůrou dostatečného průměru, aby je obemknul prsty nejvýše ze dvou třetin. Pokud nedojde k nápravě, můžete zkusit drápky jemně zapilovat.

Nejprve naučte svého krotkého papouška, aby snesl, že mu držíte nohu, použijte klikr. Postavte ho na bidlo nebo opěradlo židle. Nabídněte mu svůj prst, aby na něj mohl nastoupit, ale zvolte takový úhel, abyste na papouška téměř ukazovali, praváci levou ruku, leváci naopak. Povzbuzujte ho, aby vám na prst položil nohu, je to podobné, jako když jste ho učili potřást si s vámi nohou. Klikněte dříve, než zvedne i druhou nohu. Postupně prodlužujte dobu, kdy vydrží držet svou nohu na vašem prstě. Doveďte ho k tomu, aby v klidu dovolil palcem jemně sevřít prsty, abyste je znehybnili. Neuškodí, když si s ním při tom budete mile povídat a obdivovat jeho prstíky, můžete mu vyprávět příběh, zpívat písničku, do které včleníte jeho jméno.
Sklonil zobák dolů k vašim prstům? Klikněte a odměňte dřív, než se sehne, aby vás klovnul. Nebo můžete přizvat pomocníka, který bude v začátcích tréninku třepat prsty okolo papouškovy hlavy, aby ho rozptyloval.

Jakmile bude papoušek přátelsky tolerovat, že ho držíte za nohu, ukažte mu pilníček nebo destičku se smirkovým papírem. Pokud se bojí, zmenšete ji. Mlaskněte jazykem (klik), když se na pilník podívá, potom, když vám dovolí pilník dát k němu blíž, každý pokrok odměníte kliknutím a pamlskem. Postupujte, až vám dovolí dotknout se pilníkem drápku. Jásejte a nadšeně ho chvalte. Pokud se začne bát, vraťte se do chvíle, kdy byl ještě klidný a zkuste to pomalu znovu. Nakonec malinko přejeďte špičku jednoho drápku pilníkem, zatímco druhou rukou prst držíte. Pracujte na tom dál a dál, dokud papoušek nebude dobrovolně držet nohu a nedovolí vám postupně zapilovat všechny drápky.
Také můžete, místo toho, aby seděl na bidle nebo opěradle židle, naučit papouška nechat si podržet nožku a zapilovat drápky, zatímco visí na drátech klece nebo dokonce leží na zádech vám na klíně. V každém případě během výcviku nešetřete s klikáním. Odměňte zapilování jednoho prstu, potom dvou, atd. až zkrátíte všechny na obou nohách. Pokaždé, když uvidíte, že ho to přestává bavit, začněte více odměňovat, abyste žádoucí chování upevnili. Vaším cílem je učinit tuto proceduru pro papouška co nejzábavnější. Oslavte oboustranný úspěch na závěr mazlením nebo hrou.


Užitečné dovednosti