VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Kývaní hlavou na souhlas

Ptáci často usilovně kývají hlavou nahoru a dolů, snadno tedy toto chování zachytíte a pomocí klikru upevníte, přidáte povel. Nebo můžete ptáka navést tak, že sami budete kývat hlavou nebo prstem (tento pohyb můžete současně použít jako neverbální povel).


Cviky bez předmětů