ZOO POD KOPCEM

www.lerl.info/parrots

Aktuálně

14.11.2017
Všechna mláďata žaků jsou již ve svých domovech.


Články

Zoomanuály

Řeč těla

Úder zobákem
Prudký úder zobákem o bidlo, stůl nebo jiný povrch, po kterém následuje strnulý postoj těla a upřený pohled – to je konečné varování. Držte se od papouška zpátky, dokud se jeho nálada nezmění, nebo na vás zaútočí nebo kousne.

Vrzání zobákem
Je to zvuk podobný lidskému skřípání zuby. Pták škrábe spodní čelistí zobáku o horní. Je to zvuk spokojenosti a uvolnění, často doprovázený zavírajícíma se očima a načepýřeným peřím okolo zobáku. Nejčastěji toto chování předvádějí papoušci, když se ukládají ke spánku.

Otevřený zobák, kývání jazykem, mlaskání
To je způsob radostného pozdravu kakadu, možná uklidňující signál. Také to může dělat kakadu, kterého někam nesete a on je z něčeho nervózní – jako ujištění, že vás nekousne.

Otírání zobáku, škrabání zobákem o větev nebo mříže klece
- papoušek si otírá zbytky jídla nebo něco, co mu ulpělo na zobáku
- může to být projev blížící se agrese, možná vůči někomu nebo něčemu, co je mimo papouškův dosah (jiný pták, člověk, zvíře)
- znamená to: "vstupuješ do mého teritoria", zvláště pokud je to namířeno k jinému ptákovi

Kousání
- Je to mládě, které všechno prozkoumává zobákem podobně jako batole všechno strká do pusy? - To normální chování, které vás nemusí znepokojovat. Papoušek má v zobáku a jazyku mnoho dotykových senzorů. Když vás papoušek štípe příliš silně, přestaňte si na chvíli všímat. Dejte ruce pryč a odvraťte hlavu. Pokud vás opět štípne silně, nevšímejte si ho delší dobu nebo ho odneste na bezpečné místo (třeba do klece), nedívejte se na něj, ani na něj nemluvte a na chvíli odejděte.
- Zkouší papoušek jestli ruka, kterou mu nabízíte, je bezpečné "bidlo", dřív než na ní stoupne? To je normální, v pořádku.
- Je to ara, který žužlá vaše prsty? V pořádku.
- Je to varovné štípnutí, abyste přestali s tím, co právě děláte? (poslechněte)
- Brání si své místo / klec? V pořádku, ale může přerůst v problém. Lze odstranit výcvikem.
- Kouše méně oblíbenou osobu, když je přítomen jeho oblíbenec? To je normální reakce, ale nežádoucí a opět ji můžete modifikovat výcvikem.
- Polekal se? Normální reakce, ale může přerůst v problém.
- Bojí se? Opět normální reakce, ale může přerůst v problém.
- Nebo se vás stále snaží napadat a kousnout až do krve? Takovým útokům zamezte, papouška cvičte.

Okusování, žvýkání
Je normální a přirozené, že papoušek okusuje hračky, dřevěné předměty, tapety a všelicos dalšího. Okusováním si udržuje správný tvar zobáku. Nedovolte mu okusovat tapety a nábytek a dejte mu přírodní větve a hračky a často je měňte, aby ho zajímaly.

Přivřené oči
Spolu s uvolněným postojem těla je to přátelské gesto. Často u toho papoušek vrže zobákem a má načepýřené peří v obličeji.

Kakadu nebo korela zvednou chocholku
Když papoušek zvedne chocholku, znamená to, že se o něco zajímá nebo zpozorní. Také to může být přátelské gesto, když k němu přicházíte (pokud ho nedoprovází některé další signály).

Kakadu nebo korela syčí
Spolu s roztaženými křídly a zvednutou chocholkou – vážné varování před útokem.

Načepýření se
Mnoho zvířat se umí načepýřit, aby vypadalo větší a zastrašilo predátora. Kakadu nebo korela zvedají chocholku, křídla a roztahují ocas. Jiní papoušci načepýří peří na hlavě, roztáhnou ocas, výstražně se postaví a rozzáří oči. Je to známka celkového vzrušení, které může vést k útoku, nebo brání své území. Je to pokyn ihned vyklidit prostor.

Zvedání křídel
- Mláďata se učí jak držet křídla, mohou je tedy držet trochu víc nadzvedlá, než se to naučí správně.
- Mokří ptáci drží nadzvedlá křídla, zatímco schnou.
- Papouškovi může být horko nebo se necítí dobře. Jestliže pták sedí s nadzvedlými křídly na dně klece a není mokrý ani to není mládě, na nic nečekejte a vezměte ho k veterináři.
- Pták, který má nadzvedlá křídla, tělo v horizontální poloze a točí se nebo běhá v kruhu, může být v toku.

Rozšiřování zorniček
Papoušek umí rychle zužovat a rozšiřovat zorničky. Znamená to, že je něčím velmi zaujatý. Může to znamenat nervozitu, vzrušení, potěšení, nevyřešenou agresi (i kombinaci více stavů).

Blikání očima a roztažený ocas
To je varování. Pokud neodejdete, můžete být napadeni (nebo není v okolí někdo jiný, komu je to určeno?)

Varovný pohled "běž pryč", když přicházíte
Znak blížící ho se útoku nebo kousnutí (zvláště u amazoňanů)

Peří přitisknuté k tělu, strnulý pohyb, kulaté široké oči
Pták je z něčeho nervozní.

Agresivní nálety
Ptáci v přírodě často podnikají útočné nálety na predátory nebo jiné ptáky, aby chránili partnera nebo hnízdo.

Klepání nohou
Někteří papoušci (zvláště kakaduové) podupávají nohou, když se jim zdá, že jejich teritorium je ohroženo. Je to varování.
U některých druhů (Eklektusové) to může být známka dietního problému (citlivost na stravu obsahující kukuřici, pšenici a soju). Může být doprovázeno škubáním křídly.

Načepýřené peří okolo zobáku
Znak uvolnění, spokojenosti, přátelství. Nejnápadnější je to u kakaduů a korel.

Bručení
Varování před útokem, známka nervozity. Pták nechce, abyste se k němu přibližovali, zvláště když u toho ješte bliká očima a roztahuje ocas.

Visí hlavou dolů
Při hře se mnoho papoušků ráno věší hlavou dolů, často u toho mává křídly. Může se z toho stát žebravé chování (o pozornost, o jídlo...), zvláště, pokud jste ho někdy v minulosti upevnili.

Třesení hlavou
Papoušek může třást hlavou, aby získal vaši pozornost nebo je vzrušený. Zase se z toho může stát žebravé chování.

Odklání se
Pravděpodobně to znamena: "teď ne, prosím" nebo "na tohle teď nejsem naladěn". Signál může být velmi nenápadný.

Skloní hlavu a načepýří peří, když přicházíte
Pravděpodobně chce podrbat. Má rád jemné drbání proti růstu peří. Nebo chce nastoupit na vaši ruku.

Snižuje hlavu, upřeně se na vás kouká, má strnulé tělo, může mít načepýřené peří na zátylku
Papoušek vás chce pravděpodobně kousnout. Neotáčejte se zády, odcházejte a dívejte se při tom na papouška.

Má skloněnou hlavu, přitisknutá křídla, mírně se pohupuje
Pták se chystá vzlétnout. Také se může snažit upoutat vaši pozornost a naznačuje, že k vám chce letět. Může tak také žebrat o jídlo.

Šermování zobákem
I harmonující ptáci se někdy ve hře šermují zobáky a tahají se za ně. Ale pokud šermování provází některé známky agrese, ptáky sledujte a v případě potřeby zasáhněte. Můžete tak předejít vážnému zranění.

Funění
Papoušek funí po tělesné námaze, hlavně po letu.
Pokud to ale není bezprostředně po tělesné námaze, asi mu je horko. Přemístěte ho na chladnější místo nebo ze sluníčka (pokud na něj svítí). Podívejte se, jestli má dostatek čerstvé vody k pití. Pokud dáváte papouška ven na slunce, vždycky zajistěte, aby měl část klece nebo voliéry zastíněnou.
Funět může také samička, pokud je sexuálně vzrušená.
Všechny ostatní neobvyklé zvuky při dýchání jsou důvodem k cestě k veterináři.

Sedí na bidle na jedné noze
Normální chování, pohodlný postoj, když pták odpočívá. Pokud ale trvale upřednostňuje 1 nohu (při šplhání, chůzi), navštivte veterináře.

Probírání peří
Pročesávání peří zobákem, jemné okusování, při kterém si peří netrhá a neničí, je normální chování papouška, kterým si udržuje peří v dobré kondici. Papoušci, kteří mají mazovou žlázu na konci ocasu si odsud roztírají tuk po peří. Pokud vám pták probírá vlasy, je to přátelské gesto.

Vyvrhování potravy
- Pokud to dělá ve vaší těsné blízkosti, třeba, ve vašich prstech, je to známka, že vás miluje a chce vás krmit.
- Také to může dělat z lásky ke své oblíbené hračce.
- Harmonizující ptáci krmí jeden druhého.
- V ostatních případech to může být známka nemoci, poraďte se s veterinářem.

Převracení se na záda
- Normální pozice při uvolněné hře u některých druhů papoušků.
- Také to může být známka toho, že je pták připraven bojovat za záchranu života.
Podle okolností snadno rozpoznáte, o který z obou případů se jedná.

Útěk
Papoušek se nechce účastnit, toho, co právě děláte. Změňte taktiku, abyste byli přitažlivější. Papouška nehoňte, vnímá vás pak jako predátora a můžete si tak s ním na dlouhou dobu zkomplikovat vztah. Vždy se snažte být nenásilní, vyhýbejte se očnímu kontaktu, nechte papouška, aby se k vám přiblížil on sám.

Křik
Papoušci můžou křičet ze spousty důvodů.
- Mnoho papoušků se ozývá při východu a západu slunce.
- Křik, když odcházíte z místnosti, se nazývá "kontaktní (uklidňující) volání". Divoce žijící pták tak zůstává v kontaktu s hejnem a cítí se bezpečněji. Papoušek, který vás ztratil z dohledu a takto na vás volá, ne nutně vyžaduje vaši pozornost, jen se chce uklidnit, že jste poblíž a on je v bezpečí. Odpovězte mu slovem nebo nějakým příjemným (pro vás) zvukem. Pravděpodobně se naučí vám stejně odpovídat.
- Jestliže váš papoušek křičí ze strachu (třeba vidí za oknem na obloze dravce) nebo z úzkosti (zachytil se v hračce...), je to alarmující zvuk, který se snadno naučíte poznávat. Skutečná naléhavost samozřejmě vyžaduje vaši pozornost a pomoc.
- Často ale papoušek křičí, protože vás chce přivolat a chce abyste se mu věnovali. Potom nereagujte tím, že k němu přiběhnete a budete mu věnovat pozornost, jinak se z křičení rychle stane zlozvyk.

Štěbetání, "zpívání", hvízdání
Znak relaxace a spokojenosti. Také může pokřikovat z nedočkavosti, když mu chystáte potravu nebo vás zdraví při příchodu domů. Štěbetání je samoupevňující chování. Papoušek si může také zkoušet řečové dovednosti.

Krákání
Může být spojeno s kývaním hlavou nebo jiným žebravým chováním.
Pokud to dělá čerstvě odstavené mládě, má hlad a chce nakrmit.

Kýchání
Stejně jako lidé, papoušci nejčastěji kýchají kvůli prachu nebo podráždění v nose. Pokud jste někdy věnovali kýchání větší pozornost nebo jste ho jinak upevnili, mohlo se z něj stát žebravé chování.
Pokud pták kýchá neustále, kýchání doprovází výtok z nosu, zavolejte veterináře. Papoušek je pravděpodobně nemocen nebo může mít alergii. Zvláště arové, kteří bydlí společně s kakaduy, si mohou vytvořit respirační potíže.

Protahuje si zároveň křídlo a opačnou nohu
Je to obyčejné protahování se, stejně jako když člověk dlouho sedí v jedné pozici. Papoušek si tak zlepšuje cirkulaci a uvolňuje svaly, případně sichce ulevit od napětí. Je to všeobecně známka spokojenosti. Pokud se takto protahuje ve vaší blízkosti, znamená to, že se s vámi cítí uvolněně.

Roztahuje ocas
Může značit mírné rozladění. Pokud zároveň bliká očima, případně projevuje další známky agrese, můžete být napadeni a měli byste odejít. Neotáčejte se zády.

Roztahuje ocas do vějíře
Znak blížícího se útoku.

Švihání ocasem
Rychlé švihnutí ocasem může znamenat potěšení nebo radost.

Vrtí ocasem
Ptáci několikrát zavrtí ocasem před tím, než se vyprázdní.

Mluvení
Znak relaxace a spokojenosti. Také se může těšit na jídlo nebo vás zdraví při příchodu domů. Mnoho papoušků také mluví při svítání nebo soumraku.

Mlaskání jazykem
Je to rychlé t-t-t-t-t, často to dělají kakaduové a korely. Je to znak potěšení nebo přátelství a jako uvítání, když přicházíte.

Mávání, škubání křídly
- Prudkým třepnutím kříly si papoušek rovná pocuchaná peříčka.
- Opakované máchání křídly může znamenat, že je papoušek rozmrzelý nebo chrání svoje území.
- Rychlé mávnutí jedním nebo oběma křídly dělá papoušek, když spal a náhle byl probuzen.
- Pruchké máchání křídly může být projev radosti, když papouška vyndáte z klece.
- U eklektů může škubání křídly znamenat problémy ve výživě.

Chvění (třepetání) křídel
- Jestliže pták zároveň natahuje hlavu dopředu, pravděpodobně se chystá vzlétnout.
- Může to být známka nervozity, strachu, nedůvěry.
- Jestliže se papoušek třese celý, může mu být zima.
- Může to být žebravé chování, pták něco chce.

přeloženo z http://groups.yahoo.com/group/Bird-Click/Zoomanuály

Zooblog