ZOO POD KOPCEM

www.lerl.info/parrots

Aktuálně

14.11.2017
Všechna mláďata žaků jsou již ve svých domovech.


Články

Zoomanuály

Jak ochočit papouška

Level 1

1. Sedni si ke kleci a čti si noviny nebo tak něco. Mluv na papouška tichým hlasem (nepřítel, který bude chtít papouška ulovit a sežrat, nebude dělat hluk). Ruce dej tak, aby na ně viděl, ale nehýbej s nimi. Nabídni mu do misky nejoblíbenější pamlsky, až budeš odcházet, odnes je. Až se bude papoušek cítit tak bezpečně, že se bude pohybovat po kleci, žrát i pít v tvé přítomnosti, přikroč k dalšímu kroku.


2. Přibliž k papouškovi jednu ruku, druhou měj schovanou za zády. Rukou nehýbej. Mluv na papouška nebo mu něco předčítej. Nedívej se na něj upřeně, měj oči trošku sklopené. Opakuj to tak dlouho, dokud se zase nebude papoušek cítit v nové situaci bezpečně.


3. Dej mu misku s oblíbeným krmením blíž ke své ruce a zase vyčkej, až bude beze strachu žrát a pohybovat se po kleci.


4. Podrž v prstech oblíbený pamlsek, nehýbej s nimi. Jestliže si ho papoušek nechce vzít, dej mu ho skrz mříže na bidýlko nebo do misky. Zatímco papoušek žere, nehýbej se.


5. Začni trošku pohybovat prsty. Hraj si s pamlskem nebo hračkou, nedotýkej se papouška, když si od tebe bere pamlsek. Jestliže se papoušek poleká a odskočí, když si sáhneš pro další pamlsek, vrať se na nějakou dobu k bodu 4.


6. Ukaž papouškovi druhou ruku. Druhá ruka je v klidu, první pořád podává pamlsky a hraje si s hračkami.


7. Vyměň ruce, první je v klidu, druhá podává pamlsky.


8. Polož ruce volně poblíž misky s krmením, tak, aby je papoušek musel přelézt, kdy bude chtít pamlsek. Nehýbej s nimi. Nech papouška chodit po ruce, prozkoumávat prsty.


9. Jemně hýbej prsty, zatímco máš papouška na ruce. Jestliže se neleká, můžeš ho vyndat z klece.


10. Nauč papouška nastupovat na ruku. Jednu ruku k němu přibliž, druhou mu nabízej pamlsek a lákej ho.


11. Vyndavej papouška na ruce z klece a vracej ho zpět.Level 2

12. Papoušek je venku z klece, v ruce máš pamlsky. Zatímco papoušek žere z tvé ruky, druhou, nepohybující se ruku drž několik centimetrů nad papouškovou hlavou.


13. Dej druhou ruku trosku níž. Ruce střídej - teď máš pamlsky v druhé ruce, první je ve vzduchu nad papouškem. Papoušek nejdřív bude ruku sledovat se strachem či nejistotou; pokračuj tak dlouho, až obavy z ruky nad sebou ztratí.


14. Sniž ruku, která je volně ve vzduchu tak, aby se jí papoušek občas mimovolně dotkl, zatímco žere z druhé ruky. Ruka ve vzduchu se stále nehýbe. Při prvním dotyku se papoušek může leknout a uletí. Nech ruku v klidu, bez pohybu. Papoušek tě také může klovnout, aby zjistil, jestli ruka není nebezpečná. Nepohni s ní. Stále nabízej papouškovi pamlsky tak, aby se musel občas hlavou dotknout druhé ruky. Pokračuj tak dlouho, až se strach z dotyku ztratí.


15. Sniž ruku tak, aby se papoušek musel pod ni sehnout, jestliže chce dosáhnout na pamlsek. Opakuj, dokud nebude bez obav strkat hlavu pod nepohybující se ruku.


16. Začni jemně hýbat prsty, prohrábni mu peříčka na hlavě.


17. Nech papouška zavrtávat se pod svou ruku, aby se dostal pro pamlsky, pohlaď mu při tom záda.


18. Zatímco ti papoušek stojí na jedné ruce, druhou ho drbej a hlaď.


19. Zatímco ti papoušek stojí na jedné ruce, uchop ho jemně za záda a otoč. Papoušek se pořád drží nožkama prstu první ruky.


20. Zkus uvolnit prsty.Každý krok se počítá na dny a týdny, nikoli na minuty.

přeloženo z http://groups.yahoo.com/group/Bird-Click/Zoomanuály

Zooblog