ZOO POD KOPCEM

www.lerl.info/parrots

Aktuálně

14.11.2017
Všechna mláďata žaků jsou již ve svých domovech.


Články

Ara červenoramenný

ara červenoramenný

Latinsky: Diopsittaca nobilis (dříve Ara nobilis)

Anglicky: Red-shouldered Macaw, Hahn´s M., Noble M.

Zeměpisné formy:

Ara červenoramenný venezuelský (D. n. nobilis)

Ara červenoramenný amazonský (D. n. cumanensis)

Velikost: asi 30 cm (D. n. nobilis), asi 35 cm (D. n. cumanensis)

Hmotnost: asi 165 g (D. n. nobilis), asi 190 g (D. n. cumanensis)

Samec je celkově zelený, na spodní části těla žlutější, čelo a přední část temene má modré, ohbí křídla a velké spodní krovky křídelní červené, ostatní spodní krovky křídelní zelené. Vnější krajní letky ruční zdobené tmavě modře, ostatní zelené. Spodní strana ocasu a letek tmavě olivově žlutá, nahá lícní oblast bílá, zobák tmavě šedý (u D. n. cumanensis rohově zbarvená horní část zobáku), duhovka tmavě oranžová, běhák tmavě šedý.

Samice je zbarvena stejně jako samec.

Mladí ptáci mají peří na čele široce olemované tmavošedou. Olemování je na peří korunky užší, ohyb křídla je zelený stejně tak jako karpální hrana, jenom spodek křídel je červený, duhovka je šedohnědá.

Výskyt v přírodě:

Ara červenoramenný venezuelský: severně od Amazonky ve východní Venezuele, pravděpodobně i Guyaně a francouzské Guyaně a v severovýchodní Brazílii v Roraima, severní Para a Ampa

mapa výskytu ary červenoramenného mapa výskytu

Ara červenoramenný amazonský: jižně od Amazonky v brazilském vnitrozemí od jihovýchodní Para, jižně od Maranhao a Piaui, jižně přes západní Bahiu, západní Minas Gerais a Goias k jihovýchodnímu Mato Grosso a severozápadnímu Sao Paulu

Je to nížinný druh, který dává přednost otevřenějším prostorům. Objevuje se i na předměstích jako Georgetown v Guyaně. V pobřežní Guyaně obývá písečně pruhy a savany ohraničené lesem a plantáže. Hnízda jsou většinou v kmenech živých palmových stromů u listové základny nebo v dutině blízko vrcholku suché palmy. Jsou používána i termitiště.

Vyskytuje se místně, ale je běžný a zdá se, že jeho populace je stabilní. Ani obchod, ani ničení prostředí ho v současné době neohrožují.

Výskyt a chov v zajetí:

je dost běžný. Jako mazlíček je vynikající. Je to nejmenší z arů a má ideální velikost pro byty. Ve voliérách se bez problému rozmnožuje. Většinou snáší 4 vejce, ve snůšce může být 2 - 5 vajec. Inkubační doba je 24 dnů. Mláďata tráví v hnízdě 8 týdnů. V době hnízdění jsou tito arové vůči jiným papouškům značně útoční. Mezi sebou jsou snášenliví a můžeme chovat i více kusů společně.

Ara červenoramenný je uveden v seznamu ohrožených druhů podle mezinárodní smlouvy CITES v příloze II.

 

Prameny: R. Low: Arové v přírodě a lidské péči (Dona, 2001), M. Vašíček: Papoušci Nového světa (Svépomoc, 1980), internet