VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

„Zůstaň“

Ptáci potřebují nějaký čas (podle vašich možností) pobývat venku z klece. Nejčastější problém (zvláště s kakaduy) je ten, že papoušek svévolně odchází ze svého hracího místa a hledá svou oblíbenou osobu nebo tropí neplechu. Pro papouška je nebezpečné pobíhat bez dozoru a přináší to i jiné problémy, jako třeba, že si vybere nějaké „hnízdící“ místo, které si pak brání.
Papoušek potřebuje trávit čas ve společnosti každý den. V přírodě by měl rodiče, kamaráda nebo partnera od vejce do hrobu. V zajetí má pouze vás, a pokud pracujete mimo domov, celý den na vás čeká, takže po návratu z práce se mu věnujte. Pokud potřebujete být v jiné části domu nebo jiné místnosti, můžete ho vzít s sebou, má tam nějaké místo na hraní? Můžete mu dovolit, aby vám asistoval u bezpečných činností, jako je třeba skládání prádla? Najděte způsob, jak ho bezpečně integrovat do chodu domácnosti i života rodiny.
Také svému cestovateli můžete vyrobit nebo koupit stojan (ptačí strom). Navěšte na něj lana, houpačky, hračky.
Pokud máte psy, kočky nebo jiné predátory v domě, papoušek na zemi je velké riziko, musíte být extrémně opatrný. Dejte papouška na stojan a pozorujte ho, pokud udělá i jen malý náznak, že chce přiletět k vám, ihned odejděte z místnosti (a predátory vezměte s sebou). Za minutu se vraťte. Pokud je stále na stojanu (a měl by, pokud jste to správně načasovali), odměňte ho párkrát ihned a párkrát až po chvilce. (Nechcete, aby si zafixoval, že trik, jak získat vaši pozornost, je začít startovat a pak čekat.)
Pokud odletí ze stojanu, když se nedíváte, nepohlédněte na něj ani očkem a nic neříkejte. Vezměte ho a ihned ho dejte do klece. Začnete s „trestnou“ minutou v kleci, a po každém dalším útěku přidejte další minutu. Aby tento postup fungoval, musíte papouškovi dát spoustu pozitivní pozornosti, kliknutí a odměn za to, že zůstane, kde jste mu určili, protože odměna je vždy nejlepší učitel. Klikejte a odměňujte odložení na stojanu rozmanitým způsobem, a postupně ho prodlužujte na realistickou dobu.

Pokud nemáte v domě predátory, toto je skvělý způsob výcviku, který dobře funguje, zvláště s kakaduy.

1. Pokaždé, když vidíte, že vás papoušek hledá a chce jít za vámi, zavolejte ho jménem a „pojď sem“, klikněte a odměňte ho, když přijde. Podrbejte ho nebo se s ním pomazlete, a potom ho odložte na stojan. Udělejte to pokaždé, když k vám přijde, což bude často, protože toto chování posilujete. Překvapivě brzy k vám přijde pokaždé, když ho zavoláte jménem a přidáte povel „pojď sem“.
2. Když přichází na zavolání spolehlivě, svůj povel upevněte. Čtyřikrát ho zavolejte, klikněte a odměňte. Po páté nedávejte povel ani neklikejte a neodměňujte, když přijde. Nedívejte se ani na něj nemluvte. Pouze ho dejte na stojan. Tuto sekvenci několikrát opakujte. Tak papoušek pochopí, že se vyplatí přijít pouze tehdy, když ho zavoláte.

Nyní naučte papouška „zůstaň“:

1. Postupně prodlužujte dobu, než papouška zavoláte. Aby vydržel zůstat na stojanu až do vašeho zavolání, udělejte ho pro něj zajímavý. Můžete ho přesouvat na jiná místa, nebo mu dát novou hračku, čerstvé větve k okusu, nějakou dobrůtku do misky, kterou bude chvíli louskat, jako třeba ořech ve skořápce nebo hrachový lusk. Ze začátku ho pozorujte a zavolejte ho dřív, než se začne nudit a bude chtít jít za vámi sám.
2. Jakmile jste úspěšně dobu strávenou mezi dvěma přivoláními prodloužili, sledujte, kdy začne dělat malý pohyb směrem k vám. Okamžitě mu řekněte „zůstaň“, to u papouška vyvolá zaváhání. Ihned klikněte a odměňte ho. Opakujte to pokaždé, když vidíte náznaky, že chce papoušek ze stojanu odejít.
3. Nyní postupně prodlužujte čas mezi povelem „zůstaň“ a kliknutím a odměnou. Tak posilujete, že papoušek zůstává na stojanu déle.
4. Pokračujte v přivolávání papouška čas od času, když se nesnaží k vám přiletět sám od sebe, a posilujte toto chování pamlskem nebo hrou (už více nepotřebujete klikr). To upevňuje jeho přání v mezičase pobývat na stojanu.

Váš papoušek bude nyní na stojanu pobývat spolehlivě a stejně tak spolehlivě bude přicházet na zavolání. A pokud ho nachytáte, jak chce sám odejít ze stojanu, stačí, když mu řeknete „zůstaň“. Teď jste připraveni přejít na další cvik a naučit papouška vrátit se na povel na své místo. Potom, pokud k vám přijde sám od sebe, stačí vydat povel, aby se vrátil zpět. Alespoň jednou či dvakrát denně papouška přivolejte, abyste cvik osvěžili.


Užitečné dovednosti