VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

15 pravidel clicker trainingu

1. Stiskněte a uvolněte pružný konec klikru, tak, aby vydal dvoutónový zvuk (klik). Potom nabídněte zvířeti odměnu. Odměna musí být malá. Zpočátku vyberte něco velmi chutného (před zahájením výcviku otestujte papouškovy chutě. I když víte, co má rád, nevíte, jestli mu nebude ještě více chutnat něco, co jste zatím nevyzkoušeli).

2. Klikejte BĚHEM požadovaného chování, ne až po něm. Načasování je naprosto zásadní. Nebuďte překvapeni, že zvíře chování ukončí, jakmile uslyší kliknutí. Klik znamená konec. Pak zvíře odměňte, načasování odměny není tak důležité.

3. Začněte s výcvikem cílení a pak naučte papouška ještě alespoň ještě jeden cvik, při kterém se používá nějaká pomůcka, než začnete s cviky bez pomůcek. Předejdete tak tomu, že vám papoušek bude stále nabízet stále jedno chování, které umí, aby z vás vymámil odměnu. Není-li totiž pomůcka potřebná k provedení cviku přítomna, papoušek dané chování nenabízí a nežebrá.

4. Klikejte jednou. Jestliže chcete vyjádřit své nadšení nad výkonem, zvyšte velikost odměny (jackpot), nikoli počet kliků.

5. Cvičte krátce. Více se naučí ve třech pětiminutových lekcích než v únavné hodinové. Také můžete klikat průběžně během dne, pokud papoušek předvádí něco, co chcete odměnit.

6. Odnaučte nežádoucí chování tím, že budete klikat na chování, které požadujete. Klikněte, když papoušek vydává příjemné zvuky, jako pískání či mluvení, ne když křičí. Klikněte, když si papoušek hraje s hračkami, ne s vaším uchem.

7. Klikejte na náhodné pohyby směřující k cíli. Můžete zvíře přemlouvat nebo lákat, ale netahejte ho, nestrkejte a nedržte. Pokud možno se papouška vůbec nedotýkejte. Nechte ho, aby sám přišel na to, co má udělat.

8. Nečekejte, až vám zvíře předvede celé chování „od začátku do konce“. Klikejte a odměňujte malé pohyby správným směrem. Například chcete, aby papoušek vylezl po žebříku. Podívá se se žebřík – klik/odměna. Udělá směrem k němu krok – klik/odměna. Udělá několik kroků klik/odměna. Stoupne na první příčku nebo se alespoň dotkne zobákem – klik/odměna...

9. Zvyšujte své cíle. Jakmile zvíře cvik umí, chtějte víc. Klikejte za rychlost nebo výdrž.

10. Jakmile se zvíře naučí dělat něco za kliknutí, začne vám nabízet chování spontánně, aby od vás dostalo odměnu. Teď přichází čas přidat povel (např. slovo nebo posunek). Klikejte jen na to chování, které následuje po povelu (nebo během povelu). Ignorujete chování nabízené bez povelu.

11. Jestliže zvíře nereaguje na váš povel, není neposlušné, jenom jste ho tento povel dostatečně nenaučili. Hledejte jiný způsob, cvičte chvíli v méně rušivém prostředí.

12. Noste klikr s sebou a „odchytávejte“ chování, jako kývání hlavou, protahování křídel, zvedání nohy... Můžete klikat za mnoho různých chování vždy, když se vám je podaří zaznamenat, aniž byste zvíře pletli. Cvičíte-li zároveň více papoušků, je lépe je po dobu výcviku oddělit a střídat je, ale není to nezbytně nutné (např. pokud je nepřítomnost partnera rozptyluje).

13. Když se rozčílíte, odložte klikr. Jinak ztratíte důvěru zvířete ke klikru a možná i k vám.

14. Jestliže nedosahujete ve výcviku pokroku, pravděpodobně klikáte příliš pozdě. Načasování je důležité. Požádejte někoho, aby vás párkrát pozoroval nebo klikal za vás.

15. Především se bavte. Výcvik pomocí klikru je skvělý způsob, jak obohatit vztah s jakýmkoli žákem.

zpět