VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Lehání si na záda

Někteří papoušci si při hře rádi lehají na záda. Potom vám opět stačí toto chování zachytit pomocí klikru a upevnit ho a přidat povel.

Pokud si papoušek nikdy nelehá sám od sebe, můžete ho k tomu navést pomocí vodící tyčky, kterou ho naučíte chytat nohou. Nejdřív si najděte novou vodící tyčku, VELMI ODLIŠNOU od té, které jste učili papouška dotýkat se zobákem. Položte ji na stůl a přibližujte ji k papouškovi ze strany. Pokud ji bude chtít uchopit zobákem, jemně mu v tom zabraňte.
Nejdřív klikejte, když vám dovolí přiblížit se s tyčkou k noze, aniž ji bude chtít vzít do zobáku, a potom když se nohy tyčkou jemně dotýkáte. Jakmile ji uchopí do nohy – klikněte, dejte mu jackpot a začněte přidávat povel (třeba „noha“). Když už tyčku chytá spolehlivě, dávejte ji výš a výš, až se jednou při snaze ji chytit, překulí na záda. Dejte jackpot.
Jakmile se převrací na záda spolehlivě, přidejte povel a odložte vodící tyčku.
Postupně prodlužujte dobu, po kterou vydrží ležet na zádech na několik sekund.

Také můžete otočku dokončit a naučit papouška válet sudy.


Cviky bez předmětů