VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

„Na místo“

Nejprve si musíte být jisti, že se tam papoušek umí dostat. Jen proto, že se umí dostat dolů, není garantováno, že se umí dostat i zpět. Můžete mu udělat i nějakou rampu – žebřík, řetěz, provaz, záleží na jeho šplhacích schopnostech a charakteru místa. Použijte vodící tyčku, abyste ho nalákali nahoru po rampě. Buďte velkorysí s klikáním, odměnou a pochvalou, a nezapomeňte odměnit pozici. Tyčku odložte hned, jak to bude možné.Jakmile spolehlivě šplhá na své místo, přidejte vhodný povel jako třeba „běž domů“.
Příště postavte papouška kousek od rampy a klikněte a odměňte ho, když vyšplhá na místo. Postupně vzdálenost od rampy prodlužujte. Když k ní dojde/doletí na povel přes celou místnost, odložte klikr, ale stále odměňujte.

Poznámka: Při výcviku nevystavujte papouška žádným domácím predátorům.


Užitečné dovednosti