VÝCVIK S KLIKREM

www.lerl.info/clickertraining

Rozeznávání barev

Nejprve musíte papouška naučit přinášet předměty.

Připravte si několik sad (3 – 4) stejných, různě barevných předmětů (nejlépe červený, modrý, žlutý a zelený) – kostky, kroužky, barevná dřívka, klíče...

Položte před papouška červený předmět a požádejte ho, aby ho přinesl (barvu pojmenujte). Po několika opakováních předmět zamíchejte mezi ostatní barvy a znovu požádejte papouška, aby vám ho podal. Jakmile vybere správný – klik, odměna. (Mějte ruku blízko, aby s předmětem papoušek nemusel nikam chodit, jen vám ho podal).

Jakmile vám bezpečně podává červený předmět (8 úspěšných pokusů z 10ti), vezměte jinou sadu předmětů a postup zopakujte, aby papoušek porozuměl, že je to, co chcete, je barva, nikoli věc. Vystřídejte několik sad předmětů.

Jestliže umí poznat červenou barvu, ze sady ji odstraňte a celý postup zopakujte s modrou (nejprve samostatně, pak mezi ostatními barvami – bez červené). Zase vystřídejte různé sady předmětů.

Nyní dejte obě barvy – modrou a červenou – společně a ověřte, jestli papoušek skutečně rozeznává rozdíl. Teprve pak přidejte stejným postupem třetí barvu.Stejně můžete papouška naučit rozeznávat různé tvary (čtverec, trojúhelník, kruh...). Pak můžete obě dovednosti spojit: přines červený čtverec, přines žlutý kroužek...


Cviky s předměty