AGILITY

Slalomové sequence

Slalom je velmi záludná překážka a učí se jako jedna z posledních. Pes musí být už dospělí, aby si s ním dokázal poradit a uměl nad ním přemýšlet. U této překážky více než u kterékoliv jiné je nutné, aby pes pochopil princip. Opět existuje několik metod jak psa slalom naučit. Každému sedí jiná a pokud se Vám zdá, že to pes ani po roce nechápe zvolte něco jednoduššího.
Do slalomu pes nabíhá tak, aby měl první tyčku po levé noze. Ze začátku je lepší mít tyček míň třeba 6 (důležitý je vždy sudý počet). Pes se pak nemusí tak dlouho soustředit a odměna přijde dřív. Pokud se vám stane, že ve 12-ti tyčkovém slalomu pes vybíhá dřív, klidně si nakonec ještě dvě tyčky přidejte a několikrát psa takto proveďte a pak je zase dejte pryč.

slalom na ruku

Psa učíte jít za pamlskem, nebo hračkou, kterou máte v ruce. Couváte podél slalomu, ruku proplétáte mezi tyčkami a navádíte psa, kam má jít. Když pes trochu princip pochopí. Otočíte se stejným směrem, jako běží pes a jdete stejně vedle něho. Rukou už mu jen pomáháte směrem od sebe. Tady je důležité po celý slalom udržet správný rytmus. Když pes opět chápe, rukou mu jen máváte ve správném rytmu a pes už kličkuje sám. Postupně i přestáváte mávát, necháte psa procházet slalom bez pomoci a jen ho povzbuzujete.
Psa musíte naučit správně nabíhat. Buď mu vždy rukou ukážete, nebo ho naučíte nabíhat samostatně. Ze začátku mu ukazujete a pak stále méně důrazně až přestanete úplně.
Při náběhu do slalomu měníte způsob a úhly jak psa vysíláte: na dálku, když stojíte vedle slalomu, stojíte u třetí tyčky....necháte psa nabíhat: rovně, z pravého úhlu, zleva z prava. Je důležité to střídat, ať umí všchny způsoby.

slalom uličkou

Tato metoda není moc častá. Je třeba mít možnost s tyčkami hýbat. Nejprve je postavíte dál od sebe, aby vytvořily tzv. uličku. K tyčkám připevníte oblouky a nějaký čas psa proháníte jen rovně. Pak tyčky trochu přiblížíte, ale jen tak, aby pes stále měl pocit rovinky. Zase nějakou dobu upevňujete. Pak tyčky zase přiblížíte a upevníte a znovu a znovu až je má v jedné rovině a musí se začít vlnit. Aby nevypadl, pomáhají mu oblouky. Postupně začnete dávat oblouky pryč až pes překonává slalom úplně sám. Už od začátku učíte s náběhama. Jakmile pes začne probíhat třeba jen rovně, už měníte vzdálensti a úhly, ze kterých psa do slalomu posíláte.


Pro náběh do slalomu vám můžou pomoci zábrany, které psovi určují směr. Stejně jako pro výběh ze slalomu.

Metoda 2x2

Metoda slalomu 2 x 2 podle Susan Garrett
převyprávěno Kateřinou Lerlovou podle článku v Clean Runu (April 2003)
Metoda 2x2 je jednou z mnoha metod, jak učit slalom. Ve psovi rozvíjí porozumění slalomu a náběhů, zároveň ho vede i k rychlosti. K jejímu tréninku potřebujete lákavé odměny, pokud možno takové, které se dají házet (hračky nebo žrádlo v uzavřené věci), třikrát dvou tyčkový slalom (nebo šest tyček, které jsou na sobě nezávislé) a ideálně i clicker. K těm tyčkám – doporučuji začínat hned na pevných a pevně upevněných, v Americe mají takové, že je pes může tělem rozhrnout, ale většina českých slalomů je tuhých a pokud na ně přejde pes z měkkých tyček, může se mu stát, že ztratí ve slalomu sebedůvěru, bude vypadávat nebo zpomalí.

Krok 1 – tyčky jsou super
Tady se učí, že ty dvě tyčky jsou vlastně velká legrace, takže se používají co nejlepší odměny. Začíná se tím, že psovod stojí naproti psovi na druhé straně tyček a kliká a odměňuje za zájem o tyčky (když se na ně podívá atd.). Odměnu dává mezi tyčky (na obrázku označeno křížkem). Dál se psovod postaví na stranu tyčky (na obrázku) a nechá psa, aby si všímal a procházel mezi tyčkami, za což mu kliká a ihned také odměňuje. Susan Garrett nedoporučuje vedení psa skrze tyčky, protože pokud ho naučíte jednat samostatně, bude více slalom chápat a ušetří vám to práci i v pozdějších stadiích.

X je odměna X je odměna

Krok 2 – hledání brány
Tentokrát psovod stojí na stejné straně tyček (na obrázku) jako pes kolmo k nim a učí ho, aby sám dokázal tyčkami proběhnout. Jakmile se pes vydá mezi tyčky, klikne a hodí odměnu dopředu. Je důležité, aby odměnu házel, když je pes v pohybu, protože ho to vede k rychlosti při náběhu do slalomu. Za odměnu si se psem vždycky hodně hraje. Postupně bude klikat a odměňovat v okamžiku, kdy bude pes probíhat rovně mezi tyčkami.

X je odměna

Krok 3 – pohyb těla
Protože i na parkuru psovod běhá, přidejte v této fázi svůj pohyb, když pes probíhá tyčkami (na obrázku). Někdy ho můžete předběhnout, někdy ho nechte, aby předběhl vás. Pes by stále měl probíhat tyčkami rychle a rovně.

Odstranění clickeru
Protože klikat stále správně není za běhu nejpřesnější, pomalu přestaňte clicker používat a spokojte se jen s házenou hračkou. Pokud to ale psa zmate a nějakou chybu udělá více než dvakrát, zase ji s clickerem opravte, aby pochopil, za co dostane odměnu.

X je odměna

Krok 4 – ztěžování náběhu
Natočte tyčky proti směru hodinových ručiček tak, aby jedna byla na osmi hodinách a druhá na dvou (na obrázku). Natočte svého psa tak, aby mohl mezi tyčkami proběhnout rovně (ale už ne kolmo) a odměňte ho hozením hračky rovně nebo mírně k zadní tyčce. Se psem běhejte i ho nechte pracovat samostatně

X je odměna

Krok 5 – náběhy z různých úhlů
Posílejte psa mezi tyčky z různých úhlů (na obrázku), aby se musel mezi tyčkami trochu ohnout a stále házejte hračku před něj blíže zadní tyčce, aby se otřel o obě tyčky.

X je odměna

Krok 6 – 2x2
Nezačínejte, pokud pes není z 80% úspěšný v nábězích z různých úhlů, sebevědomě neprobíhá v rychlosti nebo nedokáže naběhnout, když psovod stojí i běží.
Pokud tohle všechno zvládá, můžete těsně za první pár tyčí přidat druhý pár (na obrázku). Procvičujte zase náběhy a když je pes zvládá, posuňte druhý pár trochu dozadu, aby si ho pes už mohl všimnout.

bgfbhgfg

Krok 7 – Dva náběhy
Postupně zvyšujte vzdálenost mezi oběma páry tyček (na obrázku), aby se psovi zdálo, až pes po proběhnutí jednou branou pokračuje dál k druhému páru. Podle Susan Garrett je pro psa jednodušší pochopit slalom jako sekvenci šesti náběhů. Tohle uspořádání se má dělat tak dlouho, dokud pes bez zaváhání a rychle neproběhne oběma páry tyček. Pokud se otáčí na psovoda, může se na konec postavit skokovka nebo target.
Pokud chcete přidat povel, Susan Garrett nedoporučuje povel na slalom, protože pes zatím moc neslalomuje. Já jsem tedy říkala povel „now“, ale pak mi přišlo zbytečné ho odbourávat, protože se Way netvářil, že by ho to nějak mátlo, takže mi pes dělá slalom na povel „teď“ :-)

Krok 8 – další narovnávání tyček
Postupně tyčky točte proti směru hodinových ručiček k sobě, dokud nebudou téměř v jedné linii, ale pes bude stále vidět přímou cestu. Při každém přiblížení procvičte všechny náběhy a také se psem spíše běhejte, než abyste ho nechali řešit slalom samostatně. Můžete přidat i to, že nepoběžíte přímo vedle psa, ale začnete ho zvykat i na určitou paralelní vzdálenost.
To běhání se psem nepodceňujte, jinak skončíte jak já, že sice budete mít krásný rychlý slalom, ale nebudete se moci pohnout.

Krok 9 – narovnání zadního páru
Přední pár tyček ponechte mírně natočený, aby jste psovi nechali snadný náběh a postupně narovnejte zadní pár, aby se pes musel při výběhu více ohnout. Stále házejte psovi hračku dopředu, aby jste ho podpořili v rychlosti.

Krok 10 – čtyři na přímce
Postupně narovnejte i první pár. Pokud má pes problémy s náběhem z obtížných úhlů, pro pochopení mu ho můžete opět natočit.

Krok 11 – podporování psa v tahu dopředu
Aby se po slalomu neotáčel na psovoda, je nejlepší za slalom přidat nějakou oblíbenou překážku jako je třeba tunel a stále mu házet odměnu dopředu.

Krok 12 – přidání povelu
Pokud pes dělá slalom podle vašich představ, můžete přidat povel. Když pes vyrazí do slalomu, řekněte povel, ale nejlépe potichu a jen občas, aby ho to nepřekvapilo a nezarazilo. Pokud máte nějaký pomocný povel z dřívějška, říkejte správný povel před tím starým a postupně ten starý nechte vymizet.

Krok13 – více tyček
Když pes zvládá čtyři tyčky, přidejte další pár mírně před ně mírně natočený, aby se psovi ze začátku snáze nabíhalo. Pak se tři dvojky můžou vyměnit za jednu šestku a páry tyček postupně přidávat jako náběh do osmi, desíti a nakonec dvanácti tyčkového slalomu, nejdříve natočené, pak narovnané. Pokud má pes někde problémy, pomůže se mu k úspěchu natočením páru tyček. Čím více je pes úspěšnější, tím radši má překážku a tím lépe ji rychleji ji dělá